Начало Новини Новини Свикване на Общо събрание
Свикване на Общо събрание
Вторник, 22 Септември 2015 11:59

Управителният съвет на Българска билярд федерация на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Oбщо събрание на Бtългарска Билярд Федерация на 27.10.2015 година в 14:00 часа в гр. София, бул. Васил Левски 75, офис 714 (сградата на Министерството на младежта и спорта) при следния дневен ред:

  1. Избиране на Управителен съвет на Българска Билярд Федерация за мандат 2015-2020 г.
  2. Промяна на адреса и седалището на управление на Българска Билярд Федерация.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден в 15 часа на същото място и при същия дневен ред.

 

Анкета

Знаете ли броя на участията на Европейски първенства на състезатели на ББФ?