Начало Правила Пул 9-та топка (9Ball)
Пул 9-та топка (9Ball) ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 27 Септември 2010 02:22

 

1. Цел на играта.

Дисциплината "9-та топка" се играе с бялата топка и с 9 номерирани топки от номер1 до номер 9. След задължително отиграване на поредния номер топките могат да бъдат вкарани в неправилен ред. Коректно вкарани топки дават право на състезателя да продължи играта. При коректно вкарване на 9-та топка следва спечелване на гейма. При направен погрешен удар, противникът следва да продължи играта от създалото се положение на топките. След допуснат фаул противникът има "топка в ръка" по цялата маса. При играта "9-та топка" не съществува задължението за обявяване на джоб или топка.

 

2. Построяване на топките.

Цветните топки се подреждат под формата на ромб, като топката с №1 се поставя най - отпред, върху долната точка на триъгълника, а 9-та топка в средата. Всички останали топки се разполагат произволно. Желателно е топките да бъдат подредени в преса една спрямо друга. Играта започва от челното поле с "топка в ръка".

3. Коректен начален удар.

Правилата за коректно изпълнение на началния удар са същите както за останалите удари, но със следните допълнения:

а/ състезателят трябва най-напред да улучи топка с №1 и да предизвика достигане до спонт на минимум 4 цветни топки;

б/ когато бялата топка попадне в джоб или не са изпълнени условията за начален удар това се приема за фаул. Състезателят, имащ право на игра разполага с "топка в ръка" по цялата маса;

в/ ако една или повече топки отскочат от масата това се приема за фаул, като същите се поставят в джобовете, с изкл. на 9-та топка, която се поставя върху долната точка.

4. Продължаване на играта.

Ако състезател вкара една или повече топки коректно, той остава на масата до момента, в който не направи фаул, несполучлив удар или не спечели гейма. Непосредствено след изпълнение на началния удар състезателят има право да играе "ПУШ - АУТ".

5. Пуш - Аут.

Състезателят, който следва да играе след началния удар има право на "ПУШ - АУТ". Пуш - аутът трябва да бъде предварително обявен, в противен случай ударът се оценява като некоректен. Всяка топка, вкарана с "ПУШ – АУТ" се оставя в джобовете, с изключение на 9-та топка, която се поставя на долната точка. След коректен "ПУШ - АУТ" противникът има право да избира дали да продължи играта от създалата се позиция на топките, или да изиска от състезателят, изиграл "ПУШ - АУТ" да продължи играта.

След направен фаул при изпълнение на начален удар е забранено изпълнението на "ПУШ – АУТ”, а следва "топва в ръка" по цялата маса. Пуш - аутът не се приема за фаул, освен в случаите, когато бялата топка не напусне игралната площ или се допусне друг фаул /с ръка, облекло и др./.

6. Фаулове.

Ако състезател извърши фаул, правото му на игра се отнема, като вкараните топки остават по джобовете /изкл. 9-та топка/. Противникът продължава играта с "топка в ръка" по цялата маса.

7. Некоректна топка.

Ако улучената най-напред топка не е с най-малкия номер на масата, това се смята за фаул.

8. Няма топка до спонт.

Ако топка не бъде вкарана и след удар нито бялата топка, нито коя да е друга топка достигнат до спонт това се смята за фаул.

9. „Топка в ръка".

Когато състезател разполага с "топка в ръка" той може да я постави където и да е на масата, с изключение до цветна топка в преса. Състезателят може да нагласява бялата топка до момента, в който изпълни своя удар.

10. Цветни топки, отскочили от масата.

Цветни топки, които при удар отскочат извън масата и попаднат не върху игралната площ се оценяват като фаул и същите остават извън играта, като се поставят в джобовете /изкл. 9-та топка/.

11. Три последователни фаула.

Ако състезател направи 3 последователни фаула, т.е. без да изиграе коректен удар помежду им, той загубва гейма. Между втория и третия фаул е необходимо от съдията или противниковият състезател да бъде направено предупреждение.

12. Край на гейма.

Геймът започва, когато при начален удар бялата топка напусне челното поле и приключва, когато 9-та топка бъде вкарана в джоб с коректен удар или поради други причини се оцени като загубен, напр. при направени 3 поредни фаула, при едновременно вкарване на б ялата топка и 9-та топка, при едновременно вкарване на 9-та топка и отскачане на бялата топка извън масата.

 

 

Анкета

Знаете ли броя на участията на Европейски първенства на състезатели на ББФ?