Начало Съобщения
СЪОБЩЕНИЯ ПДФ Печат Е-мейл
Неделя, 21 Април 2013 20:47

 

Свикване на Общо събрание 2015 г.

Управителния съвет на Българска билярд федерация на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на Българска Билярд Федерация на 31.03.2015 година в 14:00 часа в гр. София, бул. Васил Левски 75, офис 714 (сградата на Министерството на младежта и спорта) при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на Българска Билярд Федерация
  2. Промяна на управителния съвет на Българска Билярд Федерация
  3. Промяна на адреса на седалището на Българска Билярд Федерация
  4. Промяна на устава на Българска Билярд Федерация
  5. Приемане на годишния бюджет на Българска билярд федерация за 2015 г.
  6. Определяне на годишния членски внос за спортните клубове и таксата за картотека за 2014.
  7. Други

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден в 15 часа на същото място и при същия дневен ред.

 

 

Анкета

Знаете ли броя на участията на Европейски първенства на състезатели на ББФ?